Sayılar

İnsanlık tarihi boyunca çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu, biyolojik çeşitlilik açısından küçük bir kıtayla kıyaslanabilecek bir doğal mirasa sahip. Yaşadığımız coğrafya, Kafkasya, Akdeniz ve İran-Anadolu gibi küresel düzeyde önemli üç biyoçeşitlilik sıcak noktasının birleşimi. Bu toprakları 160’ın üzerinde memeli, 460’tan fazla kuş, üçte biri endemik 10000 aşkın bitki, 364 kelebek, 141 sürüngen ve çift yaşamlı, 405 balık türü ile paylaşıyoruz.