Hakkımızda - B-Corporation

B-Corp, dünya için iyi olmayı amaçlayan şirketlerin gönüllü olarak katıldığı bir topluluktur. Uluslararası bir oluşum olan B-Corp hareketi, piyasada başarı kriterlerini yeniden tanımlayarak, küresel ekonomiyi herkes için değer yaratacak biçimde şekillendirmeyi amaçlıyor. Kârlılığını artırırken sosyal ve çevresel sorunlara da çözüm üreten şirketlerin bir araya geldiği bir hareketin parçası olan B Corp’lar küresel sürdürülebilirlik hareketinin liderliğini yapıyor. 71 ülkede, 150 farklı sektörde 3.300’den fazla şirket B-Corp topluluğun bir parçası.

Reflect Studio olarak, kurumsal yönetim, çalışanlar, yerel ekonomi, toplum ve çevre gibi alanlarda değer yarattığımızı gösteren belirli bir performans standardını kabul ediyoruz. Sürdürülebilir üretim ve şeffaflık şirket misyonumuzun temelinde yatan unsurlar. Bu, çevresel ve sosyal olarak üretim sürecimizin her aşamasında saygılı ve bilinçli bir tutum sergilemekten geçiyor.

Bir B-Corp olarak onaylanmak, uzun süren bir değerlendirmeler dizisi sonunda gerçekleşiyor. Bu değerlendirmelerde üretimimizin çevrede bıraktığı etkinin detaylı bir biçimde ölçümlenmesi, çalışanlarımızın hak ve imkanları, şirket yönetimi, şeffaflığı ve sosyal etki gibi gibi kategorilerde yüzlerce soru ve belge talebi ile güvenilirliğimiz ve tutarlılığımız hakkında bir sonuca varılıyor. Sağladığımız kazanç ve benimsediğimiz gayeler arasında bir denge sağlamamız bu süreçteki en önemli noktalardan birisi. Çünkü B-Corp, bir şirketin başarısının sadece maddi değil, sosyal ve çevresel kriterlere de bağımlı olduğu bir ekonomiyi tanımlıyor.

B-Corp’lar hakkında daha fazla bilgi edinmek için B-Corp Türkiye sitesini ziyaret edebilir, B-Corp Global Rehberi aracılığıyla Reflect Studio değerlendirmesini detaylı inceleyebilirsin. 

Hakkımızda - B-Corporation

Çevreye karşı olan tüm operasyonal ve idari sorumluluklarımızı çevresel etki başlığı altında inceliyoruz. Buna esas işimizle ilgili faaliyetlerden doğan çevresel etkiyi nasıl yönettiğimiz kadar ekip olarak gündelik etkimizi, örneğin stüdyomuzun mutfağını ya da ofis eşyalarını nasıl kullandığımızı değerlendirmek de dahil. Su kullanımı, karbon ayak izi, enerji kullanımı, atık yönetimi gibi unsurların yanı sıra iklim, sürdürülebilirlik gibi konuları, hatta hayattaki etkimizi dahi kapsıyor.

Reflect Studio olarak, kurumsal yönetim, çalışanlar, yerel ekonomi, toplum ve çevre gibi alanlarda değer yarattığımızı gösteren belirli bir performans standardını kabul ediyoruz. Sürdürülebilir üretim ve şeffaflık şirket misyonumuzun temelinde yatan unsurlar. Bu, çevresel ve sosyal olarak üretim sürecimizin her aşamasında saygılı ve bilinçli bir tutum sergilemekten geçiyor.

Bir B-Corp olarak onaylanmak, uzun süren bir değerlendirmeler dizisi sonunda gerçekleşiyor. Bu değerlendirmelerde üretimimizin çevrede bıraktığı etkinin detaylı bir biçimde ölçümlenmesi, çalışanlarımızın hak ve imkanları, şirket yönetimi, şeffaflığı ve sosyal etki gibi gibi kategorilerde yüzlerce soru ve belge talebi ile güvenilirliğimiz ve tutarlılığımız hakkında bir sonuca varılıyor. Sağladığımız kazanç ve benimsediğimiz gayeler arasında bir denge sağlamamız bu süreçteki en önemli noktalardan birisi. Çünkü B-Corp, bir şirketin başarısının sadece maddi değil, sosyal ve çevresel kriterlere de bağımlı olduğu bir ekonomiyi tanımlıyor.

B-Corp’lar hakkında daha fazla bilgi edinmek için B-Corp Türkiye sitesini ziyaret edebilir, B-Corp Global Rehberi aracılığıyla Reflect Studio değerlendirmesini detaylı inceleyebilirsin.