Sürdürülebilirlik - Çevresel Etki

Çevreye karşı olan tüm operasyonal ve idari sorumluluklarımızı çevresel etki başlığı altında inceliyoruz. Buna esas işimizle ilgili faaliyetlerden doğan çevresel etkiyi nasıl yönettiğimiz kadar ekip olarak gündelik etkimizi, örneğin stüdyomuzun mutfağını ya da ofis eşyalarını nasıl kullandığımızı değerlendirmek de dahil. Su kullanımı, karbon ayak izi, enerji kullanımı, atık yönetimi gibi unsurların yanı sıra iklim, sürdürülebilirlik gibi konuları, hatta hayattaki etkimizi dahi kapsıyor.

Bilinçli Kumaşlar, Uygulamalar, Üretimler

Üretim süreçlerimizde çevre dostu malzemeler tercih ederken karbon ve sera gazı salınımlarımızı, su ve enerji tüketimimizi azaltmak için de elimizden geleni yapıyor, pestisit kullanmıyoruz. Yeşilden yana tercihlerimizin olumlu etkisini ölçmek için Green Story ile işbirliği yapıyoruz.

Başlıca kullandığımız sertifikaların detaylı açıklamalarını aşağıda okuyabilirsin.

Her zaman uluslararası sertifikalı kumaşlar seçtiğimizden emin oluyoruz. Hazır giyim ürünlerimiz için organik pamuk, GOTS sertifikalı organik pamuk, GRS (Global Recycling Standard – Küresel Geri Dönüşüm Standardı), sertifikalı geri dönüştürülmüş polyester, geri dönüştürülmüş pamuk ve stok kumaş kullanıyoruz. Büyük el çantaları ve kılıflar gibi aksesuarlarda organik pamuk, geri dönüştürülmüş PVC kullanıyoruz. Kırtasiye ürünlerimizde kullandığımız kâğıtların ise FSC sertifikalı olduğundan emin oluyoruz.

GOTS  

(Global Organic Textile Standard – Küresel Organik Tekstil Standardı)

WWF Market üreticilerinin de sahip olduğu, dünyanın önde gelen uluslararası standart belirleyicileri tarafından geliştirilen Global Organik Tekstil Standardı (GOTS), organik pamuk ile yapılan bütün konfeksiyon ürünlerinin hasat sonrasındaki tüm işlemlerinde (iplik, örme, dokuma, boyama ve üretim dahil) hem çevresel hem de sosyal kriterler içeren bir standarttır. Ana kriterleri arasında genetik olarak modifiye edilmiş organizmaların (GDO'ların) kullanımı, atık su arıtma yöntemlerinin zorunluluğu, zararlı kimyasalların ve boyaların kullanımı vardır. Aynı zamanda sosyal uygunluk alanında ve çocuk işçi yasağı hakkında da kontrol sistemi bulunmaktadır.

Oeko-Tex 100 Standardı

Oeko-Tex® 100 standardı uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından uygulanan, çevrenin korunması ve ekolojiye uygunluk açısından tekstil ürünleri ve ilgili tüm işleme aşamalarındaki hammaddelere yönelik dünya çapında standart bir test ve sertifikalandırma sistemidir.

Kullanımı yasaklanmış veya sınırlandırılmış hammaddeleri ve sağlık tedbirleri ile ilgili parametreleri kapsayan standart tekstil ürünlerine verilmektedir. Bu standart ile sertifikalandırılan tekstil ürünlerinde kullanılan boya ve hammaddelerin üreticileri zararlı hammaddelerin üretimlerinde kullanılmadığını veya izin verilen oranlar dahilinde kullandığını taahhüt etmekle sorumludurlar.

FSC 

(Forest Stewardship Council – Orman Yönetim Konseyi)

Misyonu “dünya çapında ormanlarla ilgili karar mekanizması olarak işletmelere ve tüketicilere yön vermek” olarak belirlenen Orman Yönetim Konseyi (FSC) uluslararası bir organizasyondur. Ormanların dünyaca kabul edilmiş çevre standartlarına uygun kullanımı, kalıcılığının sağlanması, orman ürünlerinin izlenebilirliğinin ve markalamasının desteklenmesi gibi amaçları bulunmaktadır. FSC logosu ise sadece tanımlanan ürünler üzerinde kullanılabilir. Bu logoya sahip bir ürün, kaynağı belli ve belirtilen standartlara uygun olarak nitelendirilmiştir.

WWF Market olarak ürünün kalitesini onaylayan, malzemelerimizin güvenilir ve sürdürülebilir kaynaklara dayandığını belirten, sürdürülebilir orman yönetimini sağlayan bu damgaya sahip ürünler üreterek çevremizi korumayı önemsiyor, şeffaflık ilkesini destekliyoruz.

GRS

(Global Recycling Standart – Küresel Geri Dönüşüm Standardı)

Global Recycle Standard (GRS), geri dönüştürülmüş ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak üretimini yapan firmalara uygulanmaktadır. En az 20% geri dönüştürülmüş materyal içeren tüm ürünleri kapsamaktadır. Uygulama alanı sadece tekstil ürünleri ile sınırlı olmayıp başta kağıt, ambalaj, cam, plastik gibi ürünler olmak üzere çok geniştir. GRS standardı aynı zamanda işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre ve atık yönetimini denetler.

Yeni Materyaller

Çevre dostu, sürdürülebilir ve yenilikçi kumaş kullanımımızı genişletmek için sürekli yeni hammaddelerle tasarlıyor ve denemeler yapıyoruz. Geri dönüştürülmüş iplik ve kumaşlar ile üretim denemeleri yapıyoruz. Ar-Ge projelerimiz aracılığıyla sürekli yenilikçi malzemeler ve daha uzun kullanım yolları arıyoruz. Üretim ekibimiz eldeki malzeme alternatiflerini ticari anlamda uygulanabilirlikleri bakımından inceliyor, tasarım ekibimiz de onları ürünlere uyarlıyor.

Çevre Dostu Üretim

WWF-Türkiye’nin resmi alışveriş sitesi olarak sürdürülebilirlik alanındaki en önemli etkenlerden birinin hammadde olduğuna inanıyor, en yüksek çevresel etkiyi malzeme seçimleriyle sağlıyoruz.

Ürünlerimizde kullandığımız malzemelerin ve tekstil hammaddelerinin hangi şartlar altında elde edildiğini, işlendiğini, hangi kimyasal ve fiziksel işlemlere ihtiyaç duyduğunu ve ne kadar geri dönüştürülebilir olduğunu her zaman göz önünde bulundururken, sürekli daha iyi kumaşın, daha iyi uygulamaların, daha iyi ürünlerin peşindeyiz. Tasarım aşamasından üretime kadar çevremize karşı sorumluluğumuzu yansıtan ürünler yaratmayı hedefliyoruz.

Section

Sürdürülebilirlik - Çevre Dostu Üretim - Bilinçli Kumaşlar, Uygulamalar, Üretimler

Bilinçli Kumaşlar, Uygulamalar, Üretimler

Her zaman uluslararası sertifikalalı kumaşlar seçtiğimizden emin oluyoruz. Hazır giyim ürünlerimiz için organik pamuk, GOTS sertifikalı organik pamuk, GRS (Global Recycling Standart – Küresel Geri Dönüşüm Standardı) sertifikalı geri dönüştürülmüş polyester, geri dönüştürülmüş pamuk ve ölü-stok kumaş kullanıyoruz. Büyük el çantaları ve kılıflar gibi aksesuarlarda organik pamuk, geri dönüştürülmüş PVC kullanıyoruz. Kırtasiye ürünlerimizde kullandığımız kâğıtların ise FSC sertifikalı olduğundan emin oluyoruz. 

Section

Başlıca kullandığımız sertifikaların detaylı açıklamalarını aşağıda okuyabilirsin.

GOTS

(Global Organic Textile Standard – Küresel Organik Tekstil Standardı) 

WWF Market üreticilerinin de sahip olduğu, dünyanın önde gelen uluslararası standart belirleyicileri tarafından geliştirilen Global Organik Tekstil Standardı (GOTS), organik pamuk ile yapılan bütün konfeksiyon ürünlerinin hasat sonrasındaki tüm işlemlerinde (iplik, örme, dokuma, boyama ve üretim dahil) hem çevresel hem de sosyal kriterler içeren bir standarttır. Ana kriterleri arasında genetik olarak modifiye edilmiş organizmaların (GDO'ların) kullanımı, atık su arıtma yöntemlerinin zorunluluğu, zararlı kimyasalların ve boyaların kullanımı vardır. Aynı zamanda sosyal uygunluk alanında ve çocuk işçi yasağı hakkında da kontrol sistemi bulunmaktadır.

Oeko-Tex 100 Standardı


Oeko-Tex® 100 standardı uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından uygulanan, çevrenin korunması ve ekolojiye uygunluk açısından tekstil ürünleri ve ilgili tüm işleme aşamalarındaki hammaddelere yönelik dünya çapında standart bir test ve sertifikalandırma sistemidir.

Kullanımı yasaklanmış veya sınırlandırılmış hammaddeleri ve sağlık tedbirleri ile ilgili parametreleri kapsayan standart tekstil ürünlerine verilmektedir. Bu standart ile sertifikalandırılan tekstil ürünlerinde kullanılan boya ve hammaddelerin üreticileri zararlı hammaddelerin üretimlerinde kullanılmadığını veya izin verilen oranlar dahilinde kullandığını taahhüt etmekle sorumludurlar.

FSC

(Forest Stewardship Council – Orman Yönetim Konseyi)

Misyonu “dünya çapında ormanlarla ilgili karar mekanizması olarak işletmelere ve tüketicilere yön vermek” olarak belirlenen Orman Yönetim Konseyi (FSC) uluslararası bir organizasyondur. Ormanların dünyaca kabul edilmiş çevre standartlarına uygun kullanımı, kalıcılığının sağlanması, orman ürünlerinin izlenebilirliğinin ve markalamasının desteklenmesi gibi amaçları bulunmaktadır. FSC logosu ise sadece tanımlanan ürünler üzerinde kullanılabilir. Bu logoya sahip bir ürün, kaynağı belli ve belirtilen standartlara uygun olarak nitelendirilmiştir.

WWF Market olarak ürünün kalitesini onaylayan, malzemelerimizin güvenilir ve sürdürülebilir kaynaklara dayandığını belirten, sürdürülebilir orman yönetimini sağlayan bu damgaya sahip ürünler üreterek çevremizi korumayı önemsiyor, şeffaflık ilkesini destekliyoruz.

GRS

(Global Recycling Standart – Küresel Geri Dönüşüm Standardı)

Global Recycle Standard (GRS), geri dönüştürülmüş ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak üretimini yapan firmalara uygulanmaktadır. En az 20% geri dönüştürülmüş materyal içeren tüm ürünleri kapsamaktadır. Uygulama alanı sadece tekstil ürünleri ile sınırlı olmayıp başta kağıt, ambalaj, cam, plastik gibi ürünler olmak üzere çok geniştir. GRS standardı aynı zamanda işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre ve atık yönetimini denetler. 

Yeni Materyaller


Çevre dostu, sürdürülebilir ve yenilikçi kumaş kullanımımızı genişletmek için sürekli yeni hammaddelerle tasarlıyor ve denemeler yapıyoruz. Geri dönüştürülmüş iplik ve kumaşlar ile üretim denemeleri yapıyoruz.

Ar-Ge projelerimiz aracılığıyla sürekli yenilikçi malzemeler ve daha uzun kullanım yolları arıyoruz. Üretim ekibimiz eldeki malzeme alternatiflerini ticari anlamda uygulanabilirlikleri bakımından inceliyor, tasarım ekibimiz de onları ürünlere uyarlıyor.

Section