2021 Etki Raporu

Reflect Studio olarak temsil ettiğimiz değerler, üretim süreçlerimiz ve çalışma şartlarımızla anlam kazanıyor. Hazır giyim endüstrisinin bir parçası olsak da endüstri standartlarının aksine salt kâr odaklı bakış açısını reddediyor, çalışmalarımızı daha adil ve sürdürülebilir bir gelecek için devam ettiriyoruz. Bu doğrultuda da şeffaflık ilkesini tüm çalışmalarımıza yansıtmayı son derece önemli buluyoruz.Bu rapor aracılığıyla 5İ kategorilerimizin öne çıkan gelişmeleri ve zorlukları üzerinden 2021’nin değerlendirmesini yaparken bir önceki yıl neler yaptığımızı ve 2022’de neleri geliştirmek istediğimizi de gözden geçiriyoruz.

Reflect Studio’nun 5İ kategorilerini incelemek için tıkla.

YIL ÖZETİ

COVID-19 pandemisinin dayattığı koşullar başta olmak üzere birçok zorluğa rağmen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdüğümüz 2021’de hedeflerimizin %73’ünü gerçekleştirdik.

Ürünlerimizde geri dönüştürülmüş plastikten üretilen iplikleri daha fazla kullanmayı planladık, TENCEL™ Lyocell gibi dostu hammaddelere yer vermeyi hedefledik. Ayrıca ölü stok ve ileri dönüştürülmüş malzeme kullanımımızı artırmayı amaçladık.

Yaptığı araştırmalarla insanları denizcilik konusunda bilgilendirmeye ve denizleri korumaya çalışan Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği (ADYSK) ile işbirliklerine imza atmayı planladık. 

2021’de WWF Market Bebek Koleksiyonu’nu çıkarmayı hedefledik. 

Ölü stok ve ileri dönüştürülmüş malzemelerin kullanıldığı birer koleksiyon tasarlamayı amaçladık.

“PETA onaylı vegan” sertifikasını alıp sertifikanın logosunu kullanmayı, bu vasıtayla ürünlerimizde hayvansal hammadde olmadığını göstermeyi hedefliyoruz. 

2021’de üretimimiz çoğalsa da karbon salımımızı azaltmak için gerekli adımları atmayı amaçladık. Ayrıca daha fazla yenilenebilir enerji tercih ederek ısıtıcılar ve klimalar yerine daha sürdürülebilir alternatiflere geçmek için çalıştık. 

WWF Market ürünlerinin tasarımını, üretimini ve iletişimini üstlenmemizden hareketle BCI (Better Cotton Initiative – Daha İyi Pamuk İnisiyatifi) sertifikası almayı hedef belirledik. 

2022’ye dek depo ve kargo aşamasında, ürünlerin zarar görmesini ve kirlenmesini önleyen şeffaf plastik poşetlere karbon salımını azaltmak için daha sürdürülebilir bir alternatif bulmak için çalıştık. 

Ürünlerimizin yaşam döngüsü değerlendirmelerini daha kapsamlı ele alabilmek için karbon salımımızı ölçmemizi sağlayacak bir yazılıma geçmeyi amaçladık.

Üretim süreçlerimizi ve Ar-Ge çalışmalarımızın sonucundaki gelişmeleri daha iyi anlatabilmek için web sitemiz bünyesinde bir blog açarak daha kapsamlı yazılara yer vermeyi hedefledik. 

Geri dönüştürülmüş malzemelerden bir mayo koleksiyonu çıkarmayı amaçladık.

1. İMALAT

Bir tasarım ve üretim ofisi olarak en yüksek etkiyi malzeme seçimlerimizle sağlıyoruz. Üretim süreçlerimizde sürdürülebilir, geri ve/veya ileri dönüştürülmüş malzemelerle sertifikalı materyaller kullanmayı tercih ediyoruz. Tasarım aşamasından üretime dek çevreye karşı sorumluluğumuzu yansıtan ürünler yaratmak; ayrıca paydaşlarımızı ve müşterilerimizi daha az tüketime teşvik etmek için çalışıyoruz.

↓ ÖNE ÇIKANLAR

→ Yeni Ürünler

2021’de WWF Market bünyesinde ilk kez 0-24 ay için bir bebek koleksiyonu çıkarttık ve geri dönüştürülmüş malzemelerden bir erkek mayo koleksiyonu ürettik. COVID-19’un getirdiği yeni trendleri yakalaması için hayvan nakışlarımızın yer aldığı filtreli maskeler ürettik. 

2021 hedeflerimiz arasında, ölü stok ve ileri dönüştürülmüş malzemelerin kullanıldığı en az iki tane koleksiyon çıkarmak vardı. Huner, Mana ve kaşkorse koleksiyonlarımızı satışa sunarak bu hedefimizi fazlasıyla hayata geçirdik. İlk defa kep ve balıkçı model şapka ürettik. Organik pamuk ve bambudan çoraplar tasarladık. Keten gömlek ve bandanalarla yaza renk kattık. Daha kapsayıcı olabilmek için beden tablomuza XXS ve XXL bedenlerini ekledik.

→ Geri Dönüştürülmüş Malzemeler

Bir önceki kış koleksiyonunda polarlarımızın hammaddelerinin tamamını geri dönüştürülmüş malzemelerle değiştirmiştik. 2021’de ise ürettiğimiz tüm erkek mayolarının, plaj havlularının ve bilekliklerin hammaddelerinde tüketici sonrası plastiklerden imal edilen geri dönüştürülmüş iplikleri kullandık. 

→ TENCEL™ Lyocell

2021’de TENCEL™ Lyocell adı verilen, pamuk ya da ipek yerine kullanılan, sürdürülebilir hammaddelerden ve yenilenebilir odunlardan üretilen, rahatlığı ve doğanın döngüsüne katkısıyla bilinen botanik kökenli bir elyaf kullandık. TENCEL™ Lyocell, üretimi için en az su tüketilen elyaflardan biri. Toprak ve deniz koşullarında çözülme ve gübreleşme özelliğine sahip olduğundan kullanıldıktan sonra tamamen doğaya geri dönebildiği için kapalı döngü üretim modeli sunuyor.

→ Karbon Ayak İzimizin Hesaplanması

Reflect Studio olarak net sıfır karbon emisyonu hedefini tutturan şirketlerden biri olmak için 2021’de karbon ayak izimizi ölçebilmeye odaklandık. Karbon ayak izimizin ölçümü, birkaç senedir uygun bir partner bulamadığımız için gerçekleştiremediğimiz en büyük hedefimizdi. Hesaplayamadığımız için de karbon emisyonumuzu nötrlemek adına kapsamlı bir eyleme de geçemiyorduk. 2022’de, çıkacak rakama göre telafi (offset) adına aksiyonlar almayı amaçlıyoruz.

2021’in son aylarında kurumsal karbon ayak izimizi, dünyada da kabul gören GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol - Sera Gazı Protokolü) metodolojisine göre hesaplamaya başladık, raporlama aşamasında ISO 14064 standardını temel aldık.

2021’in ilk gününden itibaren aylık bazda takip ettiğimiz karbon ayak izimizi, Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 başlıklarıyla detaylandırarak raporladık. Raporda Kapsam 1; doğalgaz, dizel yakıtlı taşıt, jeneratör, iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin kullanımı sonucu ortaya çıkan doğrudan sera gazı emisyonlarını ifade ederken, Kapsam 2; elektrik kullanımı sonucunda ortay çıkan dolaylı sera gazı emisyonunu belirtiyor. Kapsam 3 ise Kapsam 2 dışındaki bütün dolaylı sera gazı emisyonlarını kapsıyor.

Kapsam 1 ve Kapsam 2 başlıkları, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan sera gazlarının karbondioksit eşdeğerinde hesaplanması esnasında şirketlerin ana envanter kalemleri iken, Kapsam 3 verileri karbon ayak izimizi hesaplarken eylemlerimizin her adımında şeffaflığa önem verdiğimiz için takip edilmesi zor envanterlerin ayrıntılı bir dökümünü sunması açısından önemli.

Kapsam 1’deki emisyonlarımızın büyük kısmı, ofisimizin sıcaklığını ayarlamak için kullandığımız klima gazları sebebiyle oluştu. Tedarik ağımızın denetimi için kullandığımız şirket araçları, ikincil yoğun envanter kaynağımız olarak raporlandı. 

Kurumsal karbon ayak izimiz 2021 için 45.000 ton olarak ölçüldü.

Klima Gazları (%16)
Şirket Araçları (%6)

Kapsam 2’de ısıtma, soğutma, aydınlatma ve elektronik cihazlar için kullandığımız elektrik tüketimi ise toplam envanterimizin yaklaşık %17’sine denk geliyor. 

Uçtan uca tedarik zincirimizi net sıfır karbon emisyonuna dönüştürme amacıyla, değer zincirimizi Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak şekilde geliştirmeyi hedefledik.

Buna istinaden 2021 yılında Kapsam 3 başlığında karbon ayak izi takibi yaptığımız konu başlıkları şu şekildeydi;
→ Kargolar (ağırlığı %58),
→ Uçuşlar,
→ Kağıt Tüketimi,
→ Kargo Kutuları,
→ Pelür Kağıt,
→ Kraft Zarf.

Kurumsal karbon ayak izimiz 2021 için 45.000 ton olarak ölçüldü. 

Karbon ayak izinin kapsamlara göre dağılımı ise aşağıdaki gibi oldu:

KapsamKarbon Ayak İzi Emisyonu (ton)Yüzde
Kapsam 110,47 ton%22,89
Kapsam 27,81 ton%17,07
Kapsam 327,47 ton%60,04

2022 yılı için ise üç ana hedefimiz var. Bunlar,
- Kapsam 2’ye giren karbon ayak izi emisyonlarımızı azaltmak,
- Kapsam 3 envanterimizi daha geniş çerçevede ele almak,
- Aylık olarak hesapladığımız karbon ayak izimizi, ürün çeşidi ve kreasyon bazlı da hesaplayabilmek ve tüm tedarik zincirimize bu farkındalığı yaymak.

→ İleri Dönüştürülmüş Ürünler

2021 için hedeflerimizin başında ileri dönüştürülmüş materyallerden üretilen bir koleksiyon yaratmak vardı. Reflect Studio olarak üretimlerimizde denizlerden çıkan hayalet ağları cep olarak kullanarak kurumsal bir müşterimiz için çantalar ürettik.

2021’in şubatında WWF Market için huner markası ile âtıl yelken kumaşlarını ileri dönüştürdük; dayanıklı, uzun ömürlü çantalar ve case’ler ürettik. Hoodie ve sweatshirt üretimlerimizden artakalan yumuşacık Selanik kumaşları değerlendirmek -ve ileri dönüştürmek- için Mana markasıyla bir araya geldik. Çeşitli nedenlerden dolayı evlerinden çıkamayan ve ekonomik açıdan zor durumda olan kadınlarla birlikte bizden aldıkları tekstil atıklarını tokalara dönüştürdük. 

→ Ölü Stok Ürünler

Ölü stok adını verdiğimiz, üretim esnasında ortaya çıkan âtıl kaşkorse kumaşlarımızı sweatshirt’lere dönüştürerek yeni bir hayat kazandırdık. 

→ İkinci Kalite Ürünler

Gündelik kullanımda fark edilmeyecek denli ufak defolara sahip olsa da imalat sırasında kalite kontrol standartlarını karşılamayıp kenara ayrılan perakende ürünleri, moda sektöründe "ikinci kalite" olarak adlandırılıyor. Başa çıkılamayacak miktarlara ulaşan bu atıklar çoğu marka tarafından ya yakılıyor ya da çöp sahalarına boşaltılıyor. Reflect Studio olarak 2021’in eylül ayında üretimlerimizden çıkan bu ikinci kalite ürünler için bir dönüşüm başlattık ve bu ürünleri imha etmek yerine yeniden değerlendirmek, aşırı üretim ve tüketimden vazgeçerek çevresel etkiyi azaltmak adına Kanyon AVM’de Fix & Play Store’u hayata geçirdik. Burada ikinci kalite dediğimiz hasarlı ürünler, indirimli bir fiyattan satın alınabiliyor; nakış, transfer baskı ve/veya dikiş yoluyla onarılabiliyor ve kişiselleştirilebiliyor. 

→ BCI Sertifikası (Better Cotton Initiative - İyi Pamuk Girişimi)

2021 hedeflerimizin arasında iyi pamuk sertifikası almak vardı. BCI Sertifikası, dünya genelinde 23 ülkede uygulanıyor; iyi pamuğun geleceğimiz için ne kadar elzem olduğunu belirtiyor. İyi Pamuk Girişimi ile pamuk üretiminde pestisit, gübre, su gibi girdilerin etkin ve minimum kullanımı; tarım arazilerinde de toprak sağlığı ile doğal yaşam alanlarının korunması ve tarımda çalışanların refahının artırılması hedefleniyor.

Girişimimiz sonucunda sertifikayı aldık ve bazı aksesuar ürünlerimizde BCI sertifikalı pamuk kullanmaya başladık. 

→ Doğa Dostu Paketleme

Geçen yıl depolama, nakliye ve kargo süreçlerinde kullanılan plastik ambalajlara çözüm bulmak için bir Ar-Ge projesi başlattık.

Depolama ve nakliye sırasında ürünlerimizi koruması için güvendiğimiz tek kullanımlık plastik giysi poşetlerine sürdürülebilir bir alternatif bulmak için yola çıktık. Çözümü, tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastiklerden ürettiğimiz, yeniden kullanılabilir paketlemede bulduk. Tedarik zincirimizde bu poşetlere daha uzun bir yaşam döngüsü sağlamak için kilitli ağız detayı ekledik. Kullanımları sonunda bunları toplayarak tekrar kullanılmak üzere depomuza geri gönderen operasyonel bir sistem kurduk ve daha sürdürülebilir bir paketleme hayalimizi gerçekleştirdik.

Kargo ambalajlarımızda ise plastik poşetlerden geri dönüştürülmüş ve tekrar geri dönüştürülebilir kraft karton kutulara geçtik. Paketleme seçeneklerimizdeki bu iki büyük değişiklik, karbon ayak izimizi büyük ölçüde azaltmamıza yardımcı oldu.

↓ ZORLUKLAR

→ Kur ve Hammadde Fiyatlarındaki Artış

Geçen yıl hazır giyim sektöründeki hammadde maliyetleri dolar bazında %50'den fazla arttı, bu durum sürdürülebilir moda ilkelerini benimseyen markaları etkileyen en önemli unsurlardan biri oldu. %90 oranında kullandığımız organik pamuğun maliyetleri de normal pamuğa kıyasla daha da yükseldi. Kumaşlarımızı dolar kuru üzerinden aldığımız için piyasadaki kur artışı, alış ve satış fiyatlarımızı direkt olarak etkiledi.  

→ COVID-19 Pandemisi

COVID-19 pandemisinin etkileri her sektörü olduğu gibi sürdürülebilir modayı da etkilemeye devam etti. Pandemiden dolayı tüm süreçlerimiz yavaşladı, kimi zaman işgücü ve tedarik zinciri kapasitemizin yarısını kullanarak üretim yaptık. Bu da tüm tedarik zincirimizi olumsuz etkiledi. 

↓ 2022’DE YAPILACAKLAR

→ Malzeme

Ürün kategorilerimize giyim dışında, farklı alternatif doğa dostu ve sürdürülebilir ürünler eklemek için çalışıyoruz. Ayrıca TENCEL™ Lyocell kullandığımız ürün gamımızı genişletmeyi ve 2021’de kullandığımız ölü stok ve ileri dönüştürülmüş malzeme kullanımımızı artırmayı amaçlıyoruz.

2. İLKELER

İlkeler, çevre dostu yaklaşımımızı değerlendirmekle ilgili çalışmalarımızın tümünü kapsıyor. Dolayısıyla işimizle ilgili faaliyetlerden doğan çevresel etkiyi nasıl yönettiğimiz kadar ekip olarak gündelik etkimizi, yani su ve enerji kullanımımızı, kâğıt tüketimimizi, karbon emisyonumuzu, plastik kullanımımızı ve atık yönetimimizi de ilgilendiriyor.

↓ ÖNE ÇIKANLAR

→ WWF-Türkiye’ye Destek

Reflect Studio olarak WWF Market satışlarından elde ettiğimiz net kârın %40’ını doğa koruma çalışmalarını desteklemek amacı ile WWF-Türkiye’ye aktarmaya devam ettik. Sosyal medya ve e-bültenlerimiz üzerinden yaptığımız iletişim çalışmalarımızda WWF-Türkiye’nin kampanyalarına destek verdik, kurumun daha fazla kişiye ulaşmasında yardımcı olduk.

↓ ZORLUKLAR

→ Alternatif Üretici Eksikliği

Bu sene çok fazla ürün ve hammadde için Ar-Ge çalışması yaptık. Farklı dokuda kumaşlar, daha az su kullanılan, daha az boya ihtiyacı duyan ve farklı teknik özelliklere sahip hammaddeler bulduk. Fakat moda sektörü genelinde bu tür hammaddelere talebin az olmasından dolayı üretim imkânlarının pahalı olması bizi epey zorladı. Yaptığımız çalışmalar, sürdürülebilir tekstile talebin artması hâlinde bu gibi hammaddelere erişimin kolaylaşacağını gösteriyor.

→ Doğa Dostu Bir Ofis

Büyüyen ekibimizin ihtiyaçlarını karşılamak için bulunduğumuz binanın alt katını kiraladık. İnşaat hâlinde olan yeni ofisimizin 2022’de tamamlanmasını planlıyoruz. Ofis, enerji ve su tüketimini azaltacak alternatiflerle çevrilerek daha doğa dostu bir alan olacak. Özellikle mutfak ve tuvalet alanlarını en az temas gerektiren akıllı ürünlerle donatarak, ekibimiz için daha kaliteli ve hijyenik bir çalışma ortamı sağlayacağız. Aynı zamanda Ar-Ge çalışmaları devam eden, “Metal Terrazzo” ismini verdiğimiz yeni bir zemin malzemesi üzerine çalışıyoruz. Bu malzemenin üretimi için atık metal parçaları eritiliyor ve tekrar bir tabaka hâline getirilerek yer kaplamasında bir tasarım elementi olarak kullanılıyor. Bu ileri dönüşüm malzemesini fiziksel alanlarımızda, yani ofisimizde ve perakende mağazalarımızda bir imzaya dönüştürmeyi planlıyoruz. Ayrıca ofisimizin ikinci katında hidroponik bir çiftlik kurmak üzere çalışıyoruz. Normal ampullere göre daha az enerji tüketen LED ampuller kullanarak tarım sistemi oluşturmayı ve burada yetiştirdiğimiz bitkileri ofis yemeklerimize entegre etmeyi planlıyoruz. Bu uygulamayla ofisin yiyecek alışverişi için yapılan masrafları azaltmayı ve ekibimizin tarım ilacı ve katkı maddesi içermeyen gıdaları tüketmesini garantilemeyi umuyoruz .
.

↓ 2022’DE YAPILACAKLAR

→ Doğa Dostu Bir Ofis

Büyüyen ekibimiz sonucunda bulunduğumuz binanın alt katını kiralayarak inşaatına başladığımız, enerji ve su tüketimini azaltacak alternatiflerle çevrili ofisimizin çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz.

3. İNSANLAR

İnsanlar; ekibimizi, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi, yani Reflect Studio’nun tüm paydaşlarını kapsıyor. Adil üretime dair tercihlerimizin yanı sıra çalışanlarımızın finansal, fiziksel, sosyal refahını ve güvenliğini değerlendirmeyi hedefliyoruz. Müşterilerimizle şeffaf bir ilişki kurmak, hizmetlerimize buna göre yatırım yapmak istiyoruz.

↓ 2022’DE YAPILACAKLAR

↓ ÖNE ÇIKANLAR

→ Çalışanlar ve Kapsayıcılık

2021’de ekibimize 23 kişi daha katıldı ve kadın çalışan oranımız %61 oldu. Pandemi süreci boyunca zorunlu izin, işten çıkarma gibi uygulamalara başvurmadık. Ayrıca hastalık riski sebebiyle evden çalışmak isteyenlere bu imkânı sunduk.

→ Bağış Çalışmaları

Köy okullarına, yangın ve deprem bölgelerine hoodie ve t-shirt bağışladık. Yazın gerçekleşen orman yangınları esnasında farklı yardım kuruluşlarına bağışlar yaptık; yardım topladık. 

→ Etkinliklerle Başlayan Yüz Yüze İletişim

WWF Market’in Kanyon AVM’nin -1. katında açılan Fix & Play Store’unda bir araya gelmeye başladığımız sevenlerimizle kasım ve aralık ayında iki Fix & Play Atölyesi gerçekleştirdik. Bu iki etkinlik de beşer gün sürdü. Bu esnada sahada beraber güldük, eğlendik ve öğrendik. 

↓ ZORLUKLAR

→ Uzaktan Çalışmak

2020’nin mart ayından itibaren pandemi nedeniyle yarı zamanlı olarak evden çalıştık. Bu duruma hızlı bir şekilde ayak uydursak da hibrit çalışma modeli beraberinde farklı zorluklar getirdi. Ekibimizin hızla büyüme ihtiyacı duyduğu bu dönemde grup dinamiklerinin kurulması daha uzun bir zaman aldı. Tam kapasite çalışabildiğimiz zamanlar azaldı, verimimiz düştü. Birden fazla dijital araçla sağlanan senkronize olma hâli, işlerin neticelendirilme süresini uzattı.

↓ 2022’DE YAPILACAKLAR

→ İyi Olma Hâli

Hibrit çalışmaya devam ederken başarılı işlerin, “iyi hisseden” çalışanlardan çıktığına inanarak Reflect Studio ekibinin iyi olma hâlini sürdürmesi için inziva etkinlikleriyle bir araya gelerek ekip olma hissini tazelediğimiz etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Aynı zamanda 2022 yılında daha fazla Fix & Play etkinliği düzenleyerek topluluğumuzla sıkça bir araya gelmeyi hedefliyoruz.

4. İŞBİRLİKLERİ

Benimsediğimiz ilkelerin yayılması için değerlerimizi paylaşan sanatçı ve kurumlarla birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Etkimizi ölçerken kendimizi geliştirmek, daha iyi kararlar vermek için bağımsız, küresel kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.

↓ WWF MARKET İŞBİRLİKLERİ

→ Mana

Sürdürülebilir moda, döngüsel ekonomi ve kadına şiddetle ilgili çalışmalarını yakından takip ettiğimiz Mana’yla WWF Market için bir araya geldik, üretimimizden artakalan yumuşacık Selanik kumaştan ikili toka setleri ürettik. Çeşitli nedenlerden dolayı evlerinden çıkamayan ve ekonomik açıdan zor durumda olan kadınlara gelir etmek imkânı sağladık. WWF Market’in tekstil atıklarını onlara yolladık ve çöpe gidecek olan kumaş parçalarını tokalara dönüştürdük. Böylece üretimimizden çıkan atık kumaşlara yeni bir yaşam döngüsü vermiş olduk.

→ Lar Studio

İstanbul merkezli Lar Studio ile WWF-Türkiye’nin koruma çalışmaları kapsamında odaklandığı iyi tarımdan, biyoçeşitlilikten ve doğanın ritminden ilham alan, renkli, zamansız ve sürdürülebilir ürünler tasarladık. 

→ huner

2016’dan bu yana âtıl yelken kumaşlarını kullanarak çantalar tasarlayan huner markasıyla bir araya geldik ve eşsiz bir koleksiyon çıkardık.

→ 3P Metrics

22021 yılının Kasım ayında merkez ofisimizin karbon ayakizini hesaplayabilmek için 3P Metrics ile çalışmaya başladık. 3P Metrics, kurumsal karbon ayak izini, ISO 14064 standartlarında hesaplama ve raporlama hizmeti sunuyor.

↓ 2022’DE YAPILACAKLAR

→ Uluslararası Bir Sanatçıyla İşbirliği

Kurulduğumuzdan bugüne yerel sanatçı ve atölyelerle gerçekleştirdiğimiz işbirliklerimize 2022’de uluslarlarası alanda bilinen bir ismi de eklemek istiyoruz. Bunun için çalışmalara başladık, en kısa sürede WWF Market’in benimsediği “doğadan ve insandan yana” açıklamasını, dünyaca bilinen bir sanatçının tasarımlarıyla anlatabilmeyi amaçlıyoruz.  

5. İLERLEME

İlerleme, adil ve şeffaf süreçlerle daha iyi ürünler üretmek için sarf ettiğimiz eforu ve yaptığımız yatırımları ifade ediyor. Diğer 4İ’ye dahil bütün faaliyetleri sınıflandırmamız, değerlendirmemiz, aktarmamız ve geliştirmemiz, her ân ileriye gidebilmemiz için var.

↓ ÖNE ÇIKANLAR

→ Avrupa Açılımı

2021’de WWF Market’in operasyon sahasını genişletip Avrupa ülkelerinde satışa başladık. 

→ Ürün Gamı

Ürün gamımızı ve kumaşlarımızı genişlettik, birçok yeni ve farklı ürün kategorisi ekledik. İlk defa geri dönüştürülmüş polyesterden mayo ürettik. Bebek, çocuk ve ev kategorileriyle birlikte hayatın her alanında çevre dostu alternatifler sunabiliyoruz. 

→ Yeni Hayvan Türleri

Bu sene WWF Market koleksiyonumuza nesli tehlikede olan 25 yeni tür ekledik. 

→ WWF Market Fix & Play Store

2021’de Kanyon’un -1. katında, ikinci kalite ürünlerin kişiselleştirebileceği ve onarabileceği pop-up mağazamız Fix & Play Store’u açtık. Kasım ve aralık aylarında da Kanyon’un -2. katına inerek ilk etkinliklerimizi gerçekleştirdik, takipçilerimizle buluştuk. 

↓ 2022’DE YAPILACAKLAR

→ Reflect Studio

2022’de Reflect Studio olarak kendi koleksiyonumuzu çıkarmaya hazırlanıyor ve perakende ağında genişlemeyi planlıyoruz. 

YENİ BİR YIL, YENİ HEDEFLER

2022 için kendimize 8 ana hedef belirledik:

1 → Ürün kategorilerimize giyim dışında, iki tane daha doğa dostu ve sürdürülebilir ürünler eklemek istiyoruz.

2 → Koleksiyonlarımızda TENCEL™ Lyocell kumaş, ölü stok ve ileri dönüştürülmüş malzeme kullanımı artırmak istiyoruz.

3 → Yeni ofisimizi enerji ve su tüketimini azaltacak şekilde tasarlamak istiyoruz.

4 → 2022'de en az 10 tane Fix & Play etkinliği gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

5 → Pandemi sonrası süreçte ekip olarak daha fazla vakit geçirmek istiyoruz.

6 → İşbirliklerimize uluslarlarası alanda bilinen bir ismi de eklemek istiyoruz.

7 → Reflect Studio olarak kendi koleksiyonlarımızı tasarlamak, beş tane mağaza açmak istiyoruz.

8 → Üretim esnasında ortaya çıkan karbon salımını nötrlemek için gerekli adımları atmak istiyoruz.