About Us - B-Corporation

B-Corp is a community in which companies that aim to be good for the world voluntarily participate. The interenational B-Corp movement aims to redefine the criteria for success in the market and shape the global economy in a way that creates value for everyone. As part of a movement that brings together companies that produce solutions to social and environmental problems while increasing their profitability, B-Corp's are leading the global sustainability movement. More than 3,300 companies in 150 distinct industries in 71 countries are part of the B-Corp community.

Sustainable production and radical transparency are at the heart of Reflect Studio’s identity. The studio accomplishes this by keeping a respectful and conscious attitude at every stage of the production, both environmentally and socially. Being a B-Corp is a stamp of approval that this attitude is accepted worldwide and this approval comes as a result of a detailed examination process.

Being approved as a B-Corp is a result of a long series of assessments. In these assessments, various criteria such as impact measurements of production and effects on the environment, employee rights and benefits, company management and transparency and social impact of the company are merged together to provide a conclusion about the company’s consistency and reliability. One of the key points during the assessment process is that the company provides a balance between profit and purpose since ‘B-Corp’ defines an economy where a brand’s success depends not only on monetary but also on social and environmental value.

Visit B-Corp website to learn more about the B-Corps and discover Reflect Studio’s assessment via Global B-Corp Directory.

Hakkımızda - B-Corporation

Çevreye karşı olan tüm operasyonal ve idari sorumluluklarımızı çevresel etki başlığı altında inceliyoruz. Buna esas işimizle ilgili faaliyetlerden doğan çevresel etkiyi nasıl yönettiğimiz kadar ekip olarak gündelik etkimizi, örneğin stüdyomuzun mutfağını ya da ofis eşyalarını nasıl kullandığımızı değerlendirmek de dahil. Su kullanımı, karbon ayak izi, enerji kullanımı, atık yönetimi gibi unsurların yanı sıra iklim, sürdürülebilirlik gibi konuları, hatta hayattaki etkimizi dahi kapsıyor.

Reflect Studio olarak, kurumsal yönetim, çalışanlar, yerel ekonomi, toplum ve çevre gibi alanlarda değer yarattığımızı gösteren belirli bir performans standardını kabul ediyoruz. Sürdürülebilir üretim ve şeffaflık şirket misyonumuzun temelinde yatan unsurlar. Bu, çevresel ve sosyal olarak üretim sürecimizin her aşamasında saygılı ve bilinçli bir tutum sergilemekten geçiyor.

Bir B-Corp olarak onaylanmak, uzun süren bir değerlendirmeler dizisi sonunda gerçekleşiyor. Bu değerlendirmelerde üretimimizin çevrede bıraktığı etkinin detaylı bir biçimde ölçümlenmesi, çalışanlarımızın hak ve imkanları, şirket yönetimi, şeffaflığı ve sosyal etki gibi gibi kategorilerde yüzlerce soru ve belge talebi ile güvenilirliğimiz ve tutarlılığımız hakkında bir sonuca varılıyor. Sağladığımız kazanç ve benimsediğimiz gayeler arasında bir denge sağlamamız bu süreçteki en önemli noktalardan birisi. Çünkü B-Corp, bir şirketin başarısının sadece maddi değil, sosyal ve çevresel kriterlere de bağımlı olduğu bir ekonomiyi tanımlıyor.

B-Corp’lar hakkında daha fazla bilgi edinmek için B-Corp Türkiye sitesini ziyaret edebilir, B-Corp Global Rehberi aracılığıyla Reflect Studio değerlendirmesini detaylı inceleyebilirsin.