WWF Market x kaybid

Şehir sokaklarına vahşi hayvan kolajları yerleştiren sokak sanatçısı kaybid ile bir araya geldik. Sokaklara yapıştırdığı kolajları fotoğraflayıp daha sonra da bu fotoğraflardan döngüsel animasyon videoları hazırlayan sanatçı, disiplinlerarası çalışmalarıyla şehir ortamında vahşi yaşamın hayatta kalma mücadelesine dikkat çekiyor.

Türkiye’nin farklı kentlerine 400’den fazla figür yerleştiren ve belgeleyen kaybid’in çalışmaları, artık WWF Market ürünlerinde. WWF Market x kaybid koleksiyonumuzda kaybid ile kent hayatıyla vahşi yaşam arasındaki bağlantıyı konuştuk. 

WWF Market x kaybid

Şehir sokaklarına vahşi hayvan kolajları yerleştiren sokak sanatçısı Kaybid ile bir araya geldik. Sokaklara yapıştırdığı kolajları fotoğraflayıp daha sonra da bu fotoğraflardan döngüsel animasyon videoları hazırlayan sanatçı, disiplinlerarası çalışmalarıyla şehir ortamında vahşi yaşamın hayatta kalma mücadelesine dikkat çekiyor.

Türkiye’nin farklı kentlerine 400’den fazla figür yerleştiren ve belgeleyen Kaybid’in çalışmaları, artık WWF Market ürünlerinde. Kaybid x WWF Market koleksiyonumuzda Kaybid ile kent hayatıyla vahşi yaşam arasındaki bağlantıyı konuştuk. 

İnsanın doğaya ve vahşi yaşama bakış açısını nasıl anlatırsın?

İnsanlar bir işlev atamadığı müddetçe, başka canlıları kendi habitatlarında barındırmıyor. Doğa sadece dekoratif bir parça ve sömürülen bir kaynak olarak görülüyor. Parklar ve sahiller doldurulmuş denizler üzerine inşa edilmiş; bitkilerin hepsi evcilleştirilmiş, sadece izin verilen alanlarda yeşeriyor. Kocaman tekerlekli saksılara koyduğumuz kocaman ağaçları, kocaman binaların teraslarında bir o yana bir bu yana itiyoruz gölge etsin diye.

Çalışmalarının arkasındaki düşünsel çalışmadan bahseder misin?

Varoluşumuz, hayatlarımız ve kişiliğimiz küçük parçalardan meydana gelen bir “kolaj” aslında. Bu parçalar iyi ya da kötü, çevreden ya da genetik, bizi biz yapıyor. Kolajlarımı da bu fikir üzerinden kurguluyor ve üretiyorum. Proje ise, şehirde kendine yaşama alanı bulamayan -belki de bulmak istemeyen- vahşi hayvanların şehrin kaldırımlarından, binaların arasından, içlerinden ve dışlarından; sakin ve sessiz adımlarla, kendi ritimlerinde yürüyüp geçmeleri, geçip gitmeleri -bir anlamda hayattaki gelip geçicilik- üzerine kurulu.

Yaptığın kolajların ömrü ile bu hayvanların dünyadaki ömürleri arasında ne tür benzerlikler var?

Kentler, varlıklarını sürdürmek için Dünya kaynaklarını tüketmeye ve kullanım sonrası çıkan atıkları etrafa saçmaya devam ettikçe, vahşi yaşam kendine uygun bir alan bulamadığı için yok olacak. Sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılayan, doğa için hiçbir şey ifade etmeyen şeyler üretip tüketiyoruz ve doğada bunun hiç bir karşılığı yok. Kentleşmenin doğa üzerindeki yıkıcı etkisini kolajlarımda da net bir şekilde görmekteyiz.


İnsanların WWF Market x kaybid ürünlerini giyerken neler düşünmelerini/hissetmelerini amaçlıyorsun?

Aldıkları ürünün üzerindeki hayvanın ve o hayvanın yaşam alanlarını korumak için kurulmuş olan WWF ile birlik olduklarını hissedebilir; üzerinde sadece bir hayvan resmi olan bir ürün giymediklerini, o hayvanın ve diğerlerinin korunmasına da katkı sağladıklarını ve o vahşi sürünün bir parçası olduklarını düşünebilirler.

Koleksiyonu İncele:

İnsanın doğaya ve vahşi yaşama bakış açısını nasıl anlatırsın?

İnsanlar bir işlev atamadığı müddetçe, başka canlıları kendi habitatlarında barındırmıyor. Doğa sadece dekoratif bir parça ve sömürülen bir kaynak olarak görülüyor. Parklar ve sahiller doldurulmuş denizler üzerine inşa edilmiş; bitkilerin hepsi evcilleştirilmiş, sadece izin verilen alanlarda yeşeriyor. Kocaman tekerlekli saksılara koyduğumuz kocaman ağaçları, kocaman binaların teraslarında bir o yana bir bu yana itiyoruz gölge etsin diye.

Çalışmalarının arkasındaki düşünsel çalışmadan bahseder misin?

Varoluşumuz, hayatlarımız ve kişiliğimiz küçük parçalardan meydana gelen bir “kolaj” aslında. Bu parçalar iyi ya da kötü, çevreden ya da genetik, bizi biz yapıyor. Kolajlarımı da bu fikir üzerinden kurguluyor ve üretiyorum. Proje ise, şehirde kendine yaşama alanı bulamayan -belki de bulmak istemeyen- vahşi hayvanların şehrin kaldırımlarından, binaların arasından, içlerinden ve dışlarından; sakin ve sessiz adımlarla, kendi ritimlerinde yürüyüp geçmeleri, geçip gitmeleri -bir anlamda hayattaki gelip geçicilik- üzerine kurulu. 

Yaptığın kolajların ömrü ile bu hayvanların dünyadaki ömürleri arasında ne tür benzerlikler var?

Kentler, varlıklarını sürdürmek için Dünya kaynaklarını tüketmeye ve kullanım sonrası çıkan atıkları etrafa saçmaya devam ettikçe, vahşi yaşam kendine uygun bir alan bulamadığı için yok olacak. Sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılayan, doğa için hiçbir şey ifade etmeyen şeyler üretip tüketiyoruz ve doğada bunun hiç bir karşılığı yok. Kentleşmenin doğa üzerindeki yıkıcı etkisini kolajlarımda da net bir şekilde görmekteyiz.


İnsanların WWF X Kaybid ürünlerini giyerken neler düşünmelerini/hissetmelerini amaçlıyorsun?

Aldıkları ürünün üzerindeki hayvanın ve o hayvanın yaşam alanlarını korumak için kurulmuş olan WWF ile birlik olduklarını hissedebilir; üzerinde sadece bir hayvan resmi olan bir ürün giymediklerini, o hayvanın ve diğerlerinin korunmasına da katkı sağladıklarını ve o vahşi sürünün bir parçası olduklarını düşünebilirler.

Koleksiyonu İncele:

0 ürün

Ürün bulunamadı
Daha az filtre kullan veya tümünü kaldır